WAGO контролер PFC200

Проектирайте, контролирайте и визуализирайте проектите си още по-лесно и удобно с контролера PFC200 благодарение на e!COCKPIT (CODESYS V3) и Linux®.

Представяйте иновациите си на пазара по-бързо и се възползвайте от по-бърза възвръщаемост на инвестициите си: WAGO ви предлага и двете с новия си софтуер за цялостен софтуерен инженеринг. Благодарение на базираната на CODESYS среда за изпълнение и операционната система Linux® с функции за работа в реално време, контролерът PFC200 е ефективното решение за управление на вашите приложения за автоматизация.

Предимства:

  • Програмиране съгласно IEC 61131-3
  • Може да се комбинира с езици от високо ниво
  • PLC и ИТ функции в едно устройство
  • Множество интерфейси, функции и области на приложение
  • Високи стандарти за киберсигурност (SSL, SSH, OpenVPN и защитна стена)
  • Система за изпълнение на e!COCKPIT (CODESYS 3)
  • Отдалечен достъп чрез мобилни комуникации
  • Linux® операционна система в реално време
  • Готовност за Docker
Повече информация можете да намерите тук:

Други продукти

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.