WAGO Edge контролери и компютри

Интелигентните процеси изискват все повече и повече изчислителна мощност, поставяйки съответните изисквания към базите данни направо на място. WAGO предлага подходящия хардуер за всяко крайно приложение.

Там, където са включени данни в реално време, обработката на данни става все по-важна. Необходима е все повече и повече изчислителна мощност, поставяйки съответните изисквания към базите данни, както и към алгоритмите за анализ и оптимизация директно на място.

WAGO предлага Edge Controller и Edge Computer като решения. Тези устройства обработват приложения направо на машината, разтоварвайки контролерите, така че да могат да се съсредоточат върху действителните си контролни задължения с ниска латентност и високо ниво на детерминизъм.

Edge Controller; 2 x ETHERNET, 2 x USB, 1 x USB-C, HDMI, CAN, DI/DO, RS-232/485, Audio; Control

Повече информация можете да намерите тук:

Други продукти

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.