Компактна клема

Клема за трансформатори на ток и напрежение; 6,00 mm²

Повече информация можете да намерите тук:

Други продукти

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.